Trung tâm trợ giúp

Các điều lệ đối với những cuộc thi và khuyến mãi của TripAdvisor là gì?

Đôi khi chúng tôi có các khuyến mãi và rút thăm trúng thưởng để bày tỏ sự đánh giá cao đối với nhiều khách du lịch năng động trong cộng đồng TripAdvisor của chúng tôi. Nhóm Ưu đãi thiết lập tiêu chí cho mỗi khuyến mãi. Đôi khi, khuyến mãi dành cho người dùng cũ chưa nhận được khuyến mãi nào hoặc có thể dành cho người dùng mới.

Để đủ điều kiện, hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng ký nhận bản tin Cập nhật thành viên trong Cài đặt của bạn. Nếu đủ điều kiện, bạn sẽ nhận được một email yêu cầu địa chỉ của bạn.

bạn sẽ nhận được khuyến mãi trong vòng 5-6 tuần. Nếu bạn không nhận được khuyến mãi trong vòng hai tuần sau thời gian đến được ước tính, hãy liên hệ với chúng tôi và cung cấp tên, địa chỉ và ngày bạn đã gửi thông tin.

Bạn có thể mua áo thun và các tiện ích TripAdvisor thú vị khác từ cửa hàng trực tuyến của chúng tôi.

 

Bài viết này có hữu ích không?