Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào để ngắt kết nối các tài khoản TripAdvisor và Facebook của tôi?

Khi bạn đăng nhập TripAdvisor bằng Facebook, các tài khoản của bạn được liên kết, ngay cả khi bạn đăng xuất một trong các tài khoản này và đăng nhập lại.

Nếu bạn muốn ngắt kết nối vĩnh viễn các tài khoản TripAdvisor và Facebook, hãy tới trang Cài đặt Facebook của hồ sơ TripAdvisor của bạn và nhấp Ngắt kết nối.

 

Bài viết này có hữu ích không?