Trung tâm trợ giúp

Tôi nên làm gì nếu tôi nhận được thông báo lỗi về việc đăng nhập bằng Facebook?

Có một số lý do tại sao bạn có thể nhận được thông báo lỗi khi đăng nhập TripAdvisor với thông tin Facebook của bạn:

  • Bạn có thể đã hợp nhất ứng dụng Facebook TripAdvisor với tài khoản TripAdvisor của bạn trước đó.
  • Bạn đã thử đăng nhập TripAdvisor bằng Facebook trước đây.
  • Bạn có nhiều hơn một tài khoản Facebook hoặc tài khoản TripAdvisor.
  • Bạn có thể sử dụng TripAdvisor hoặc Facebook trên một máy tính chia sẻ.

 

Đa số người dùng nhận được các thông báo lỗi đều đang cố gắng kết nối một tài khoản Facebook với một tài khoản TripAdvisor, khi tài khoản Facebook đó đã được kết nối với một tài khoản TripAdvisor khác hoặc ngược lại.

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi khi đang cố gắng đăng nhập TripAdvisor bằng Facebook, vui lòng sao chép thông báo và gửi cho chúng tôi qua liên kết liên hệ có trên màn hình báo lỗi.

Chúng tôi sẽ giúp bạn xác định lý do bạn nhận được thông báo lỗi và chúng tôi sẽ cùng bạn khắc phục lỗi đó. Khi liên hệ với chúng tôi, vui lòng cung cấp mọi thông tin có thể hữu ích như số lượng tài khoản Facbook và TripAdvisor bạn có cũng như việc bạn có chia sẻ máy tính với người khác không.

 

Bài viết này có hữu ích không?