Trung tâm trợ giúp

Tại sao một số đánh giá được gán là "Một người đánh giá của TripAdvisor trên Facebook"?

Năm 2008, chúng tôi bắt đầu nhập các đánh giá về nhà hàng từ Local Picks. Chúng tôi đã hoàn tất việc này để cung cấp cho bạn nhiều thông tin nhất có thể về các nhà hàng mà bạn quan tâm. Trong khi nhiều đánh giá trong số này có tên hiển thị TripAdvisor của thành viên, một số người dùng Local Picks lại chưa tạo tên hiển thị. Các đánh giá của họ sẽ xuất hiện với tên "Một người đánh giá của TripAdvisor trên Facebook".

Bài viết này có hữu ích không?