Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào để tôi đăng nhập với Facebook?

Mẹo quan trọng: Trước khi đăng nhập với Facebook, đảm bảo rằng trình duyệt web của bạn không được đăng nhập vào tài khoản TripAdvisor hoặc Facebook của người khác. Hãy đặc biệt cẩn trọng điều này nếu bạn chia sẻ máy tính (như máy tính công cộng hoặc gia đình) - nếu không, bạn có thể kết nối các tài khoản sai!

Bạn có thể kết nối hồ sơ Facebook của bạn với TripAdvisor bằng vài cách khác nhau:

  • Nếu bạn đã đăng nhập TripAdvisor, hãy nhấp vào nút Kết nối màu xanh bất kỳ lúc nào. Bạn có thể thấy nút này tại góc trên cùng bên phải của mỗi trang TripAdvisor.
  • Nếu bạn đăng ký tài khoản TripAdvisor mới, hãy nhấp vào Đăng ký ở góc trên cùng của mọi trang TripAdvisor và sau đó nhấp vào nút Đăng nhập với Facebook. Bạn sẽ cần nhập tên người dùng và mật khẩu Facebook của mình nếu bạn chưa đăng nhập Facebook.

 

Sau khi bạn kết nối các tài khoản Facebook và TripAdvisor của mình, việc đăng nhập/đăng xuất TripAdvisor cũng sẽ giúp bạn đăng nhập/đăng xuất Facebook và ngược lại.

Đọc thêm về chia sẻ FacebookCá nhân hóa tức thời trên Facebook hoặc tìm hiểu cách ngắt kết nối các tài khoản Facebook và TripAdvisor của bạn.

 

Bài viết này có hữu ích không?