Trung tâm trợ giúp

Trang Bạn bè của bạn là gì?

Để xem thông tin về nơi bạn bè của bạn đã đến, hãy tớitrang Bạn bè của bạn.

Sau khi truy cập, bạn sẽ thấy hoạt động của bạn bè trên TripAdvisor:

  • Cuộn qua các đánh giá gần đây của bạn bè để bắt nhịp với các chuyến đi của họ và truyền cảm hứng cho chính bạn.
  • Xem bản đồ để biết từng thành phố và quốc gia mà bạn bè của bạn trên TripAdvisor đã đến. Mẹo: nhấp vào liên kết Xem bản đồ lớn hơn và bạn có thể duyệt riêng bản đồ du lịch của bạn bè bằng cách nhấp vào ảnh của họ.
  • Tìm danh sách Người đóng góp để xem người bạn nào của bạn có nhiều đánh giá và cảm ơn nhất.

 

Bài viết này có hữu ích không?