Trung tâm trợ giúp

TripAdvisor sử dụng Facebook để cá nhân hóa trải nghiệm của tôi như thế nào?

Chúng tôi đã hợp tác với Facebook để giúp trải nghiệm của bạn trên TripAdvisor mang tính xã hội và cá nhân hóa thời điểm bạn đến. Chúng tôi sử dụng thông tin công khai và danh sách bạn bè của bạn để hiển thị cho bạn các đánh giá của bạn bè, địa điểm họ đã thăm và nội dung khác liên quan đến du lịch mà họ chia sẻ.

Với tính năng cá nhân hóa tức thời, bạn sẽ xem được đánh giá của bạn bè mình trước tiên khi bạn duyệt trang web. Bạn cũng có thể xem bạn bè nào của mình đã thăm một thành phố hoặc sống ở đó, vì vậy bạn có thể liên hệ với những người bạn biết để xin thêm lời khuyên khi bạn lên kế hoạch cho chuyến đi của mình. Tìm hiểu thêm.

 

Bài viết này có hữu ích không?