Trung tâm trợ giúp

Tôi có thể kết nối tài khoản TripAdvisor với trang doanh nghiệp trên Facebook không?

Rất tiếc, Facebook Connect không hỗ trợ các kết nối với trang doanh nghiệp trên Facebook.

Nếu quý vị là quản trị viên của một trang doanh nghiệp, quý vị vẫn có thể đăng nhập TripAdvisor bằng Facebook. Là quản trị viên có nghĩa rằng quý vị đã có một tài khoản Facebook riêng, tách biệt với trang doanh nghiệp của quý vị. (Đây là tài khoản quý vị đăng nhập khi sử dụng Facebook.) Chúng tôi hoan nghênh quý vị đăng nhập TripAdvisor bằng tài khoản Facebook đó.

Bài viết này có hữu ích không?