Trung tâm trợ giúp

Tại sao tên thật của tôi hoặc ảnh Facebook hiển thị trên TripAdvisor?

Nếu bạn đã kết nối các tài khoản Facebook và TripAdvisor của bạn, chúng tôi sẽ hiển thị tên và ảnh Facebook của bạn cho bạn và bạn bè. Bất kỳ ai không phải là bạn bè của bạn trên Facebook đều sẽ nhìn thấy tên hiển thị và ảnh đại diện TripAdvisor.

Tuy nhiên, nếu bạn không chọn ảnh TripAdvisor, chúng tôi sẽ sử dụng ảnh Facebook của bạn làm ảnh đại diện TripAdvisor của bạn. Bạn có thể thay đổi ảnh này bằng cách thêm ảnh TripAdvisor hoặc ngắt kết nối các tài khoản Facebook và TripAdvisor của bạn.

Để kiểm tra xem các thành viên TripAdvisor nhìn thấy tên và ảnh đại diện của bạn như thế nào, hãy tìm một trong các đánh giá của bạn hoặc các đóng góp khác, xem tên và ảnh của bạn hiển thị như thế nào và sau đó đăng xuất tài khoản TripAdvisor của bạn. Bạn sẽ thấy tên và ảnh đại diện của bạn thay đổi.

 

Bài viết này có hữu ích không?