Trung tâm trợ giúp

Làm cách nào để thêm ảnh?

Có một số cách để tải ảnh của bạn lên TripAdvisor.

  • Để thêm ảnh vào đánh giá mới: Sử dụng mẫu Đánh giá của khách du lịch để viết đánh giá mới của bạn. Nhấp vào nút Thêm ảnh để thêm tối đa 10 ảnh vào đánh giá của bạn.
  • Để thêm ảnh vào một đánh giá đã được gửi: Truy cập trang Đánh giá trong hồ sơ của bạn và nhấp vào liên kết Thêm ảnh cho đánh giá bạn muốn. Quý vị cũng có thể thêm ảnh từ bất kỳ trang thành phố nào trong hồ sơ của mình mà hiển thị đóng góp của quý vị theo thành phố (ví dụ: Boston của quý vị, MA, Hoa Kỳ).
  • Để thêm ảnh mà không cần viết đánh giá: trên trang TripAdvisor cho nhà nghỉ, nhà hàng hoặc điểm du lịch mà quý vị muốn thêm ảnh, nhấp vào nút 'Thêm ảnh' ở ngay dưới ảnh lớn của cơ sở kinh doanh và nút 'Lưu'

Nếu bạn đang sử dụng iPad để truy cập TripAdvisor, xin lưu ý rằng bạn phải cài ứng dụng của chúng tôi để có thể tải ảnh lên.

Nếu bạn sở hữu hoặc quản lý một doanh nghiệp và muốn thêm ảnh vào trang TripAdvisor của mình, vui lòng xem hướng dẫn về ảnh dành cho đại diện doanh nghiệp.

 

Bài viết này có hữu ích không?