Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào để xóa một trong các ảnh của tôi?

Nếu quý vị là người đánh giá và muốn gỡ bỏ một ảnh đã gửi, vui lòng nhấp vào đây để truy cập biểu mẫu Hỗ trợ chung của chúng tôi.

  • Khi xem ảnh, nếu quý vị phát hiện vấn đề về ảnh của một thành viên khác, hãy nhấp vào biểu tượng lá cờ ở góc dưới và chọn lý do quý vị cho rằng ảnh nên được xóa.

Nếu quý vị sở hữu hoặc điều hành một doanh nghiệp đã niêm yết trên trang web của chúng tôi và muốn xóa một ảnh cũ hoặc không chính xác về doanh nghiệp của mình, trước tiên quý vị phải xác định ảnh đó bắt nguồn từ đâu:

  • Do ban quản lý tải lên, bao gồm cả các ảnh chính: vui lòng truy cập Trung tâm quản lý và chọn tab Quản lý hồ sơ của quý vị.
  • Được lưu giữ trên trang web của đối tác (Expedia, Orbitz, v.v.): vui lòng liên hệ trực tiếp với trang web đó vì chúng tôi không thể thay đổi ảnh của quý vị có nguồn gốc từ trang web của đối tác.
  • Được gửi bởi khách du lịch: nếu ảnh mô tả trải nghiệm tại, gần hoặc xung quanh cơ sở kinh doanh của quý vị, chúng tôi không thể xóa nó. Khi quý vị xem ảnh, nếu ảnh mô tả một cơ sở kinh doanh không phải của quý vị hoặc vi phạm nguyên tắc của chúng tôi, hãy nhấp vào biểu tượng lá cờ ở góc dưới và chọn lý do quý vị cho rằng ảnh cần được xóa.
Bài viết này có hữu ích không?