Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào để xóa một trong các ảnh của tôi?

Để xóa ảnh:

  • Nhấp vào tab “Ảnh” trong trang hồ sơ
  • Xác định ảnh quý vị muốn xóa.
  • Nhấp vào dấu ba chấm ngay phía trên ảnh ở bên phải và chọn tùy chọn “Xóa”.
  • Xác nhận lựa chọn của quý vị bằng cách nhấp vào “Xóa” một lần nữa.

Ảnh sẽ ngay lập tức biến mất khỏi hồ sơ của quý vị.

Bài viết này có hữu ích không?