Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào để xóa một trong các ảnh của tôi?

Nhấp vào tab "Ảnh" của trang hồ sơ và tìm ảnh quý vị muốn xóa. Nhấp vào dấu ba chấm ngay trên ảnh phía bên phải và chọn tùy chọn "Xóa".

Bài viết này có hữu ích không?