Trung tâm trợ giúp

Làm cách nào để thay đổi Sân bay trong nước của tôi?

Sân bay trong nước là sân bay bạn muốn khởi hành khi đặt vé du lịch bằng máy bay. Chúng tôi dùng thông tin này để cải thiện để xuất về chuyến bay cho bạn. Sân bay trong nước hiển thị trên trang Thông tin tài khoản trong hồ sơ của bạn.

Để sửa sân bay trong nước, chỉ cần gõ thay đổi vào trường thích hợp và nhấp vào nút Lưu để lưu thay đổi.

 

Bài viết này có hữu ích không?