Trung tâm trợ giúp

Thông tin riêng tư (như địa chỉ email) của tôi có bị chia sẻ với các thành viên khác không?

Sự riêng tư và bảo mật cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi tại TripAdvisor. Mọi đóng góp của bạn sẽ gắn liền với tên hiển thị của bạn (tên gọi thân mật hay tên hiển thị), không gắn với tên đầy đủ. Chúng tôi sẽ không bao giờ để lộ địa chỉ email, tên đầy đủ, địa chỉ gửi thư hoặc thông tin riêng tư khác của bạn cho bất kỳ thành viên nào khác của TripAdvisor trừ khi bạn đưa thông tin đó vào bài đánh giá, bài đăng trên diễn đàn hay gửi cho bạn bè nếu bạn kết nối qua Facebook.

Bất kỳ trang nào trong Hồ sơ của bạn mà các thành viên khác có thể xem được đánh dấu rõ ràng là "Thông tin trên trang này là công khai". Để biết thêm thông tin về Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, nhấp vào đây.

Lưu ý: Nếu bạn đăng nhập TripAdvisor bằng địa chỉ email và mật khẩu Facebook, tên đầy đủ của bạn có thể hiển thị với bạn bè trên Facebook của bạn khi họ truy cập TripAdvisor.

Bài viết này có hữu ích không?