Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào để ngắt kết nối các tài khoản TripAdvisor và Google của tôi?

Khi bạn đăng nhập TripAdvisor bằng Google+, các tài khoản của bạn được liên kết, ngay cả khi bạn đăng xuất một trong các tài khoản này và đăng nhập lại.

Nếu bạn muốn ngắt kết nối vĩnh viễn các tài khoản TripAdvisor và Google+ , hãy tới trang Tài khoản đã kết nối trong hồ sơ TripAdvisor và nhấp Ngắt kết nối.

 

Bài viết này có hữu ích không?