Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào để tôi đăng nhập bằng Google+?

Mẹo quan trọng: Trước khi đăng nhập bằng Google+, đảm bảo rằng trình duyệt web của bạn không được đăng nhập vào tài khoản TripAdvisor hoặc Google+ của người khác. Hãy đặc biệt cẩn trọng điều này nếu bạn chia sẻ máy tính (như máy tính công cộng hoặc gia đình).

Bạn có thể kết nối hồ sơ Google+ của bạn với TripAdvisor bằng vài cách khác nhau:

  • Nếu bạn đang đăng ký tài khoản TripAdvisor mới:

  1. Ở phần đầu của trang TripAdvisor bất kỳ, nhấp vào "Tham gia", sau đó nhấp vào "Đăng nhập bằng Google".
  2. Bạn sẽ cần nhập tên người dùng và mật khẩu Google+ của mình nếu chưa đăng nhập Google.
  3. Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng Google+ để đăng nhập TripAdvisor, bạn sẽ thấy một màn hình từ Google giải thích những thông tin Google chia sẻ với TripAdvisor. Bạn luôn có thể kiểm soát những quyền này.
  • Nếu bạn đang đăng nhập tài khoản TripAdvisor hiện có:

  1. Ở phần đầu của trang TripAdvisor bất kỳ, nhấp vào "Đăng nhập", sau đó nhấp vào "Đăng nhập bằng Google".
  2. Bạn sẽ cần nhập tên người dùng và mật khẩu Google+ của mình nếu chưa đăng nhập Google.

 

Bài viết này có hữu ích không?