Trung tâm trợ giúp

Tôi nên làm gì nếu tôi nhận được thông báo lỗi khi đăng nhập TripAdvisor bằng Google+?

Người dùng nhận được các thông báo lỗi có thể đang cố gắng kết nối với một tài khoản Facebook khi họ đã từng kết nối với một tài khoản Google+ hoặc đã kết nối với một tài khoản Google+ khác.

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi khi đang cố gắng đăng nhập TripAdvisor bằng Google+, vui lòng sao chép thông báo và gửi cho chúng tôi qua liên kết liên hệ có trên màn hình báo lỗi.

Chúng tôi sẽ giúp bạn xác định lý do bạn nhận được thông báo lỗi và chúng tôi sẽ cùng bạn khắc phục lỗi đó. Khi liên hệ với chúng tôi, vui lòng cung cấp mọi thông tin có thể hữu ích như số lượng tài khoản Google+, Facebook và TripAdvisor bạn có cũng như việc bạn có chia sẻ máy tính với người khác không.

 

Bài viết này có hữu ích không?