Trung tâm trợ giúp

Nguyên tắc Hỏi & Đáp

Chúng tôi trân trọng đóng góp của quý vị và khuyến khích quý vị tương tác với các khách du lịch khác! Chúng tôi cũng muốn đảm bảo rằng TripAdvisor là một nguồn an toàn và đáng tin cậy về lời khuyên và thông tin du lịch. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, chúng tôi yêu cầu quý vị tuân thủ Chính sách nội dung của TripAdvisor cùng với những quy tắc sau về hỏi và đáp:

Có liên quan

Khi sử dụng tính năng Hỏi & Đáp của chúng tôi, vui lòng đảm bảo mọi nội dung liên quan đến doanh nghiệp được niêm yết. Câu trả lời phải liên quan đến câu hỏi. Vì đây là công cụ lập kế hoạch cho các chuyến đi trong tương lai nên không cho phép câu hỏi hoặc nhận xét về chuyến đi trước đó. Chúng tôi yêu cầu quý vị ngừng đưa ra nhận xét hướng đến một đại diện doanh nghiệp hoặc người dùng TripAdvisor khác. Nếu quý vị muốn hỏi về đặt phòng hoặc tình trạng phòng trống, vui lòng liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp.

Không thiên vị

Nếu là chủ doanh nghiệp hoặc đại diện kinh doanh, quý vị phải tiết lộ mối liên hệ của mình với doanh nghiệp khi hỏi hoặc trả lời câu hỏi. Quý vị có thể đăng ký là chủ sở hữu doanh nghiệp tại đây.

Bài viết này có hữu ích không?