Trung tâm trợ giúp

Nguyên tắc Hỏi & Đáp

Hỏi & Đáp là một tính năng cho phép khách truy cập đặt câu hỏi về một cơ sở kinh doanh và nhận câu trả lời nhanh từ đại diện của doanh nghiệp, những người đánh giá trước đó và các thành viên khác trong cộng đồng du lịch của chúng tôi. Tất cả các câu hỏi và câu trả lời phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

  • Nội dung phải phù hợp cho gia đình.
  • Người dùng dưới 13 tuổi không được phép gửi câu hỏi hay trả lời.
  • Nội dung phải nguyên gốc. Không được phép sử dụng các câu hỏi hoặc câu trả lời sao chép, kể cả khi bạn giữ bản quyền bản gốc.
  • Không được đưa các liên kết hoặc thông tin liên hệ dưới bất kỳ dạng nào vào câu hỏi hoặc câu trả lời.
  • Nếu quý vị là chủ doanh nghiệp hoặc đại diện kinh doanh, quý vị phải tiết lộ mối liên hệ của mình với doanh nghiệp khi hỏi hoặc trả lời câu hỏi. Để trả lời câu hỏi về doanh nghiệp, quý vị phải được đăng ký và xác nhận là chủ sở hữu hoặc người đại diện.
  • Các câu hỏi được đăng trên hồ sơ doanh nghiệp phải liên quan trực tiếp đến chuyến thăm đến doanh nghiệp đó. Được phép đặt câu hỏi về doanh nghiệp hoặc các dịch vụ gần đó (khi chúng gắn liền với dịp lưu trú tại cơ sở kinh doanh); câu hỏi về các doanh nghiệp khác nên được hỏi trên hồ sơ của mỗi doanh nghiệp. Nếu quý vị có câu hỏi về nhiều doanh nghiệp, vui lòng hỏi trên hồ sơ của mỗi doanh nghiệp hoặc sử dụng diễn đàn của chúng tôi. Quý vị cũng có thể đặt câu hỏi chung về chuyến đi tới một địa điểm trên diễn đàn của chúng tôi, nếu có.
  • Tính năng Hỏi & Đáp là một công cụ lập kế hoạch chuyến đi. Đây không phải là nơi phù hợp cho các đánh giá hoặc câu hỏi hay bình luận về một chuyến thăm trước đó. Vui lòng gửi đánh giá bằng cách sử dụng nút “Viết đánh giá” trên hồ sơ doanh nghiệp. Vui lòng liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp nếu có thắc mắc về đặt phòng hoặc tìm kiếm tình trạng phòng trống từ hồ sơ doanh nghiệp nếu có. Câu hỏi có thể được trả lời bởi chủ doanh nghiệp/đại diện kinh doanh, những người đánh giá trước đó hoặc các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi. Vui lòng không hướng câu hỏi đến chủ sở hữu hoặc người đánh giá cụ thể trước đó.
  • Câu trả lời cần giải đáp trực tiếp cho câu hỏi được đặt ra. Vui lòng trả lời khách quan và đúng trọng tâm nhất có thể. Xin nhớ rằng Hỏi & Đáp không phải là một diễn đàn thảo luận. Tất cả các câu trả lời phải liên quan đến câu hỏi gốc được đặt ra và các câu hỏi tiếp theo phải được đặt ra như những câu hỏi riêng biệt.

TripAdvisor bảo lưu quyền xóa bất kỳ câu hỏi hoặc câu trả lời nào vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi muốn hạn chế tối thiểu việc xóa câu hỏi và câu trả lời nhưng chúng tôi sẽ thực hiện hành động cần thiết để tính năng này luôn hữu ích và thân thiện. Để biết thêm thông tin, truy cập các nguyên tắc quyền riêng tư và điều khoản dịch vụ của chúng tôi.

Bài viết này có hữu ích không?