Trung tâm trợ giúp

Tôi cần giúp đỡ với việc đặt phòng tôi đã thực hiện Làm thế nào tôi có thể nhận trợ giúp?

Mặc dù TripAdvisor có thể giúp bạn đặt phòng khách sạn – nhưng chúng tôi không thể thay đổi hoặc cập nhật đặt phòng đã được thực hiện. Mọi thay đổi hoặc cập nhật đều cần được thực hiện với đối tác đặt phòng thích hợp. Vui lòng kiểm tra email xác nhận của bạn, trong email, bạn có thể thấy số điện thoại và thông tin liên hệ thích hợp để nhận trợ giúp.

Nếu bạn đã cố gắng kết nối với đối tác đặt phòng hoặc khách sạn chấp nhận yêu cầu đặt phòng của bạn và bạn gặp sự cố, xin vui lòng cho chúng tôi biết.

Bài viết này có hữu ích không?