Trung tâm trợ giúp

Có chỗ nào trên TripAdvisor mà tôi có thể xem đặt phòng của tôi không?

Có! Bạn có thể truy cập các đặt phòng liên kết với tài khoản của bạn tại một số chỗ:

- Trên Di động, bạn sẽ thấy mục có tiêu đề ""Đặt phòng"" trong menu chính.

- Trên máy tính để bàn, bạn cũng có thể truy cập mục có tiêu đề ""Đặt phòng"" trong hồ sơ của bạn.

Xin lưu ý: Nếu bạn đã hủy đặt phòng với một trong các đối tác đặt phòng của chúng tôi, những thay đổi đó có thể không xuất hiện trên TripAdvisor. Bạn luôn có thể xác nhận việc hủy bằng cách kiểm tra tình trạng xác nhận trên trang web của đối tác đặt phòng hoặc liên hệ trực tiếp với họ để được trợ giúp.

Bài viết này có hữu ích không?