Trung tâm trợ giúp

Tại sao tôi nhận được email về việc mật khẩu của tôi thay đổi?

Như một biện pháp bảo mật, TripAdvisor gửi email xác nhận khi mật khẩu của thành viên được thay đổi. Chúng tôi đã gửi email tới tất cả địa chỉ email liên quan đến tài khoản này.

Nếu gần đây quý vị không thay đổi mật khẩu nhưng vẫn nhận được email này, quý vị có thể cần thay đổi mật khẩu ngay bây giờ.

Nếu bạn nghĩ có thể bạn đang đăng nhập trên nhiều thiết bị, bạn có thể tự đăng xuất khỏi tất cả các phiên đăng nhập. Đi tới trang cài đặt tài khoản của bạn và cuộn xuống liên kết ""Đăng xuất khỏi tất cả các phiên khác"".

Nếu quý vị cần trợ giúp thêm, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Bài viết này có hữu ích không?