Trung tâm trợ giúp

Tôi có thể hủy hoặc thay đổi đặt phòng của tôi thông qua TripAdvisor không?

Tất cả các yêu cầu hủy hoặc thay đổi cần được thực hiện thông qua đối tác đặt phòng thích hợp. Vui lòng tham khảo email xác nhận của bạn hoặc mục Đặt phòng của hồ sơ của bạn để được trợ giúp.

Bài viết này có hữu ích không?