Trung tâm trợ giúp

Hỏi & Đáp là gì?

Hỏi & Đáp là một tính năng cho phép khách du lịch đặt câu hỏi về một cơ sở kinh doanh cụ thể và nhận câu trả lời nhanh từ người đại diện của cơ sở kinh doanh, những người đánh giá trước đó và các thành viên khác trong cộng đồng du lịch của chúng tôi.

Để đặt câu hỏi:

  1. Vào trang hồ sơ của cơ sở kinh doanh và nhấp vào tab H & Đ.
  2. Nhấp vào Đặt câu hỏi.

Để trả lời câu hỏi:

  1. Vào trang hồ sơ của cơ sở kinh doanh và nhấp vào tab H & Đ.
  2. Tìm câu hỏi và nhấp Trả lời cạnh câu hỏi đó hoặc chỉ cần bắt đầu nhập vào trường văn bản bên dưới câu hỏi nếu bạn là người trả lời đầu tiên.

Các câu trả lời có thể đến từ một "Đại diện của cơ sở kinh doanh", một cá nhân liên kết trực tiếp với cơ sở kinh doanh hoặc một thành viên đã đánh giá cơ sở kinh doanh tương tự, người sẽ được ghi nhãn là "Đã đánh giá cơ sở kinh doanh này".

Nếu quý vị thích một câu trả lời, hãy nhấp vào mũi tên lên để tặng cho thành viên đó một bình chọn tích cực. Nếu quý vị thấy rằng câu trả lời là không hữu ích, hãy nhấp vào mũi tên xuống.

Bài viết này có hữu ích không?