Trung tâm trợ giúp

Màn hình của tôi bị treo sau khi tôi đã đặt phòng, yêu cầu đặt phòng của tôi có được gửi đi không?

Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra email (bao gồm bất kỳ thư mục “rác” hoặc “spam” nào) để xem email xác nhận.

Bạn cũng có thể truy cập mục “Đặt phòng” của hồ sơ của bạn để tìm yêu cầu đặt phòng của bạn.

Nếu bạn không thể xác định được yêu cầu đặt phòng, cách tốt nhất là bạn cần kiểm tra bản kê thẻ tín dụng để biết về thanh toán của mình. Sau đó, bạn có thể liên hệ với đối tác đặt phòng thích hợp để được trợ giúp.

 

Bài viết này có hữu ích không?