Trung tâm trợ giúp

Tính năng Dành riêng cho bạn là gì?

Tính năng Dành riêng cho bạn cung cấp các đề xuất khách sạn mang tính cá nhân hơn cho bạn dựa vào tùy chọn cá nhân và tìm hiểu du lịch của bạn trên trang web.  Thông qua tính năng Dành riêng cho bạn, TripAdvisor sử dụng tìm hiểu và đóng góp trước đây của bạn trên trang web để mang đến những kết quả tốt hơn, mang tính cá nhân hơn nhằm giúp bạn tìm được khách sạn tốt hơn cho nhu cầu và sở thích của mình.  Bạn càng sử dụng và tương tác với trang web, tính năng này sẽ càng điều chỉnh để phù hợp với các tùy chọn du lịch cá nhân của bạn.  Chỉ số nổi tiếng vẫn khả dụng trên TripAdvisor và bạn có thể bật và tắt giữa các kết quả được mang tính cá nhân sử dụng sắp xếp Dành riêng cho bạn và thứ hạng Chỉ số nổi tiếng tổng thể.

Làm thế nào để tắt tính năng Dành riêng cho bạn?

Bạn có thể tắt tính năng Dành riêng cho bạn bằng cách thực hiện các bước sau:

  1. Xác định vị trí tên của bạn ở góc trên cùng bên phải cửa sổ trình duyệt và chọn 'Hồ sơ' từ menu thả xuống.
  2. Ở bên trái của trang phía trên bản đồ, nhấp vào 'TripAdvisor của bạn' và chọn 'Cài đặt tài khoản'.
  3. Tìm tiêu đề in đậm 'Dành riêng cho bạn' gần cuối trang và bỏ chọn ô được đánh dấu 'Hiển thị khách sạn được xếp hạng theo Dành riêng cho bạn'.

Sau khi bỏ chọn, bạn sẽ thấy tin nhắn 'Đã lưu thay đổi' xuất hiện để xác nhận cập nhật.

Làm thế nào để tôi sắp xếp các khách sạn bằng Chỉ số nổi tiếng?

Chỉ số nổi tiếng TripAdvisor xếp hạng các khách sạn theo chất lượng, số lượng và độ mới của các đánh giá và ý kiến trên TripAdvisor.  Bạn có thể sắp xếp các khách sạn dựa vào Chỉ số nổi tiếng bằng cách chọn Thứ hạng trong menu "Sắp xếp theo".

Bài viết này có hữu ích không?