Trung tâm trợ giúp

Nguyên tắc về ảnh dành cho chủ doanh nghiệp

Ngoài việc tuân thủ Nguyên tắc về ảnh tiêu chuẩn của chúng tôi, chủ sở hữu doanh nghiệp nên ghi nhớ một vài nội dung cụ thể:

  • Chủ sở hữu có thể tải ảnh lên qua Trung tâm quản lý.
  • Ảnh về cơ sở kinh doanh hoặc địa điểm sẽ giúp ích cho khách du lịch nhiều hơn ảnh từ cơ sở kinh doanh, chẳng hạn như ảnh quang cảnh đẹp.
  • Tránh tải lên ảnh địa điểm lân cận hoặc nhân viên. 
  • Logo công ty hoặc danh thiếp doanh nghiệp không thể giữ vai trò ảnh chính. Không được đính kèm thông tin liên hệ trong ảnh.
  • Ảnh chính - chủ sở hữu có thể chọn một ảnh và yêu cầu sử dụng ảnh đó làm ảnh chính. Nếu được phê duyệt, ảnh sẽ hiển thị trên hồ sơ trong vòng 2 -3 ngày làm việc. Chúng tôi không đảm bảo phê duyệt mọi ảnh.
Bài viết này có hữu ích không?