Trung tâm trợ giúp

Nguyên tắc đối với Hướng dẫn du lịch

Các Hướng dẫn du lịch của TripAdvisor giúp bạn tìm những hoạt động giải trí tuyệt vời tại các điểm đến khắp thế giới. Tất cả các hướng dẫn du lịch phải tuân thủ các nguyên tắc sau: 

 • Dành cho gia đình - Không có ngôn từ tục tĩu, đe dọa, nhận xét thành kiến, phát biểu thù địch, ngôn ngữ khiêu dâm hoặc nội dung khác không phù hợp với cộng đồng của chúng tôi. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin.
 • Nguyên gốc - Không có tài liệu trích dẫn đáng kể nào từ các nguồn khác như các trang web, hướng dẫn khác, v.v.
 • Phi thương mại – Cho phép liên kết tới các trang web trong hướng dẫn du lịch nếu có liên quan trực tiếp. Tuy nhiên, chúng tôi bảo lưu quyền từ chối mọi liên kết vì bất kỳ lý do gì. Không cho phép tài liệu quảng cáo dưới bất kỳ hình thức nào trong hướng dẫn du lịch.
 • Liên quan đến các khách du lịch khác – Không có bất kỳ nội dung nào không liên quan đến việc tìm hiểu và lập kế hoạch chuyến đi.
 • Không có quảng cáo của chủ sở hữu hoặc đại lý của cơ sở kinh doanh – Các chủ sở hữu hoặc nhân viên của doanh nghiệp được phép viết các hướng dẫn du lịch nhưng không được đề xuất doanh nghiệp của họ trong hướng dẫn du lịch.
 • Giọng văn mang tính tích cực - Hướng dẫn du lịch là tính năng trên trang web TripAdvisor mà các thành viên có thể sử dụng như một công cụ lập kế hoạch chuyến đi. Các tác giả của Hướng dẫn du lịch cần chia sẻ những mẹo và hướng dẫn tích cực, hữu ích để khách du lịch khác có thể có được trải nghiệm tốt nhất có thể tại một điểm đến. Nếu bạn muốn chia sẻ về ý kiến cá nhân hoặc cách một doanh nghiệp đáp ứng các kỳ vọng của bạn, vui lòng gửi đánh giá hoặc thay vào đó, đăng đánh giá trên các diễn đàn .
 • Yêu cầu về độ tuổi – Người dùng dưới 13 tuổi không được phép gửi hướng dẫn du lịch.
 • Địa chỉ email hợp lệ và định dạng email tiêu chuẩn:
  • Mỗi người dùng chỉ được phép sử dụng một tài khoản/tên hiển thị.
  • Địa chỉ email liên kết với tài khoản của bạn phải chính xác; chúng tôi có thể cần liên hệ với bạn nếu hướng dẫn du lịch của bạn có vấn đề.
  • Không có thẻ HTML và không VIẾT HOA TOÀN BỘ quá nhiều, từ lóng, các vấn đề về định dạng, văn bản lặp lại hoặc ký hiệu in.
  • Sử dụng đúng bảng chữ cái đối với ngôn ngữ bạn viết. Không chuyển tự sang bảng chữ cái khác.
  • Không thêm các ký tự không cần thiết để đáp ứng số ký tự tối thiểu.

TripAdvisor bảo lưu quyền xóa mọi hướng dẫn du lịch vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi muốn hạn chế tối thiểu việc xóa các hướng dẫn du lịch nhưng chúng tôi sẽ thực hiện hành động cần thiết để tính năng này luôn hữu ích và thân thiện. Để biết thêm thông tin, truy cập các nguyên tắc quyền riêng tư và điều khoản dịch vụ của chúng tôi.

 

Bài viết này có hữu ích không?