Trung tâm trợ giúp

Nguyên tắc về Cảm ơn

Khách du lịch có thể bình chọn cho đánh giá mà họ thấy đặc biệt hữu ích bằng cách nhấp vào nút nằm ở dưới cùng của mỗi đánh giá.

Số lượng cảm ơn được hiển thị trên từng đánh giá và trong các hồ sơ của thành viên. Những bình chọn này không được tính trong thuật toán tính thứ hạng của chúng tôi.

TripAdvisor xóa các bình chọn thuộc bất kỳ trường hợp nào sau đây:

  • Bình chọn của thành viên cho đánh giá của chính họ
  • Bình chọn trùng lặp
  • Bình chọn của chủ sở hữu cho đánh giá về doanh nghiệp của chính họ
  • Bình chọn của chủ sở hữu cho đánh giá về doanh nghiệp của đối thủ cạnh tranh
Bài viết này có hữu ích không?