Trung tâm trợ giúp

TripCollective là gì?

TripCollective là chương trình dành cho người đóng góp của chúng tôi, ghi nhận công lao của bạn mỗi lần bạn thêm nội dung vào TripAdvisor. Đây là cách cộng đồng nói cảm ơn với bạn vì đã giúp tạo ra trải nghiệm du lịch tốt hơn cho chúng ta nói chung. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang chính TripCollective hoặc CHTG về TripCollective

  • Đóng góp kinh nghiệm để nhận điểm
  • Nhận điểm và đạt cấp độ mới 
  • Thu thập huy hiệu và thể hiện chuyên môn của bạn 
Bài viết này có hữu ích không?