Trung tâm trợ giúp

Nguyên tắc về Hồ sơ hãng hàng không

Các hãng hàng không đủ điều kiện cho hồ sơ trên TripAdvisor phải đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Điều hành dịch vụ  theo lịch dưới thương hiệu riêng của mình
  • Đăng công khai giá vé hoặc lịch trình
  • Điều hành dịch vụ vận chuyển hành khách từ điểm này tới điểm khác
  • Tham gia hoạt động thương mại trong vòng tối thiểu 60 ngày

Nếu quý vị muốn yêu cầu hồ sơ cho hãng hàng không đáp ứng những tiêu chí này, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại airlinelistings@tripadvisor.com

Lưu ý: Các nhà điều hành khu vực của các hãng hàng không lớn hơn có thể được nhóm lại dưới thương hiệu lớn hơn. Các nhà điều hành của hãng hàng không cho thuê không đủ điều kiện. Các nhà điều hành của những chuyến bay hoặc trực thăng ngắm cảnh cần yêu cầu một hồ sơ với tư cách là Điểm du lịch thông qua liên kết này.

 

Bài viết này có hữu ích không?