Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào tôi có thể đăng ký và xác minh rằng tôi là một đại diện của hãng hàng không?

Để quản lý trang hồ sơ hãng hàng không và phản hồi đánh giá của khách hàng, quý vị phải được TripAdvisor xác minh là đại diện chính thức của hãng hàng không của quý vị. Hãy thực hiện những bước dưới đây để đăng ký: 

  1. Tạo một tài khoản TripAdvisor - Tài khoản TripAdvisor của quý vị phải được liên kết với tài khoản email công ty của quý vị để được xác minh nhằm phản hồi đánh giá thay mặt hãng hàng không của quý vị. Để đăng ký tài khoản TripAdvisor, nhấp vào đây
  1. Đăng ký hãng hàng không của quý vị - Sau khi đăng nhập vào tài khoản TripAdvisor mới của quý vị, hãy truy cập tripadvisor.com.vn/AirlineRegistration và hoàn tất các chi tiết bắt buộc. Thông tin này sẽ được xác minh để đảm bảo rằng quý vị là đại diện chính thức của hãng hàng không của quý vị và đã được cho phép để trả lời phản hồi của khách hàng.
Bài viết này có hữu ích không?