Trung tâm trợ giúp

Đánh giá về hãng hàng không là gì?

Bên cạnh hàng nghìn nhà nghỉ, nhà hàng và điểm du lịch, giờ đây quý vị có thể đánh giá trải nghiệm của quý vị về hơn 350 hãng hàng không trên TripAdvisor! Sau đây là một số chi tiết:

 1. Làm thế nào tôi có thể đánh giá một hãng hàng không?
  • Trong menu “Viết đánh giá” chính, có một lựa chọn mới cho Hãng hàng không
 2. Tôi có thể đánh giá những hãng hàng không nào?
 3. Điều gì xảy ra nếu thiếu hãng hàng không tôi muốn đánh giá?
  • Nếu chúng tôi thiếu hãng hàng không quý vị muốn đánh giá, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại airlinelistings@tripadvisor.com – chúng tôi sẽ trả lời email của quý vị. Nếu hãng hàng không đáp ứng tiêu chí dịch vụ vận tải hành khách của chúng tôi, chúng tôi sẽ niêm yết hãng hàng không đó trên trang web để quý vị đánh giá và thông báo cho quý vị qua email.
 4. Đánh giá về hãng hàng không nên bao gồm những gì?
  • Đánh giá về hãng hàng không nên bao gồm các đánh giá về trải nghiệm sản phẩm hoặc dịch vụ của một hãng hàng không (lưu ý rằng chuyến đi liên quan đến nhiều hãng hàng không cần có một đánh giá riêng cho mỗi hãng hàng không);
  • Đánh giá về hãng hàng không nên bao gồm các trải nghiệm trong vòng 12 tháng qua;
  • Đánh giá về hãng hàng không có thể bao gồm một chuyến bay hoặc nhiều chuyến bay trong chuyến đi miễn là cùng một hãng hàng không;
  • Đánh giá về hãng hàng không nên đề cập đến hãng hàng không quý vị đã thực sự sử dụng (không phải bất kỳ hãng hàng không ký hợp đồng chia chỗ tham gia thị trường nào). Ví dụ: nếu số hiệu chuyến bay của quý vị là AA1234 của American Airlines nhưng chuyến bay lại thực sự được điều hành bởi British Airways, hãy viết đánh giá của quý vị về British Airways. ;
  • Đánh giá về hãng hàng không nên bao gồm thông tin hữu ích để các thành viên khác hiểu trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ và cuối cùng đưa ra được quyết định du lịch sáng suốt;
 5. Đánh giá về hãng hàng không KHÔNG NÊN bao gồm những gì?
   • Đánh giá về hãng hàng không KHÔNG NÊN bao gồm nội dung về các đại lý du lịch, trong đó có các đại lý du lịch trực tuyến (OTA) bởi Đánh giá về hãng hàng không đề cập đến các dịch vụ trực tiếp của hãng hàng không;
   • Đánh giá về hãng hàng không KHÔNG NÊN bao gồm nhận xét về các thành phần gói như vận tải mặt đất hoặc khách sạn. Vui lòng viết đánh giá về khách sạn hoặc điểm du lịch cho các trải nghiệm không thuộc chuyến bay;
   • Đánh giá về hãng hàng không KHÔNG NÊN bao gồm thảo luận về các chương trình dặm thưởng, trong đó có đổi ưu đãi. Đây là những nội dung hữu ích nhất trên Diễn đàn và không có trong các đánh giá cá nhân về hãng hàng không;
   • Đánh giá về hãng hàng không KHÔNG NÊN nêu bật các câu hỏi về hoặc tới các hãng hàng không – những câu hỏi này tốt nhất nên đưa ra trên các diễn đàn để cộng đồng của chúng tôi thảo luận. 
Bài viết này có hữu ích không?