Trung tâm trợ giúp

Điều gì xảy ra nếu tôi nhận thấy một đánh giá trên trang không đúng địa điểm?

Với ngày một nhiều doanh nghiệp và điểm ưa thích được thêm vào TripAdvisor hàng ngày,  chúng tôi hiểu rằng người đánh giá có thể vô tình gửi đánh giá của mình sai địa điểm. Khi điều này xảy ra, quý vị có thể thông báo cho những người kiểm duyệt của chúng tôi bằng cách thực hiện một số bước nhanh sau:

  1. Xác định vị trí cờ ở góc phải phía dưới đánh giá và nhấp vào 'Báo cáo'.
  2. Trong ô xuất hiện, nhấp vào 'Đánh giá đã đăng sai địa điểm'.
  3. Nếu quý vị biết đánh giá thuộc về địa điểm nào, hãy nhấp 'Có' và cho chúng tôi biết tên của địa điểm đúng. Nếu quý vị không biết hoặc không chắc chắn đánh giá thuộc về địa điểm nào, quý vị có thể chọn 'Không' và giải thích lý do.

Những người kiểm duyệt của chúng tôi xem xét từng đánh giá được báo cáo và sẽ đảm bảo thực hiện mọi thay đổi cần thiết. Nếu đánh giá được đề cập là đánh giá của chính quý vị, vui lòng làm theo những hướng dẫn này.

Bài viết này có hữu ích không?