Trung tâm trợ giúp

Tôi là nhân viên của hãng hàng không. Tôi có thể viết đánh giá về hãng hàng không của tôi hoặc một hãng hàng không khác không?

Không. Chính sách của TripAdvisor nêu rõ rằng các nhân viên của hãng hàng không không được đánh giá hãng hàng không của họ hoặc hãng hàng không đang cạnh tranh. Việc này bao gồm cả nhà bán lẻ và nhân viên phục vụ chuyến bay.

Bạn có thể đọc thêm về chính sách này bằng cách nhấp vào đây.

Bài viết này có hữu ích không?