Trung tâm trợ giúp

Tôi đã nhận được email “Thông báo chính thức từ TripAdvisor” – tôi nên làm gì?

Nếu quý vị nhận được email này, điều đó có nghĩa là nhóm toàn vẹn nội dung của chúng tôi đã phát hiện một số hoạt động đáng ngờ trên tài khoản của quý vị. Trong giai đoạn này, đây chỉ là cảnh báo và quý vị nên nhắc nhở TẤT CẢ nhân viên (lễ tân, F&B, bộ phận bảo trì, dọn dẹp, người quản lý, nhà thầu, v.v.) về các nguyên tắc về gian lận của chúng tôi.

Quý vị cũng nên chủ động liên hệ với nhóm toàn vẹn nội dung để báo cho họ biết các bước quý vị đã thực hiện để tránh bất kỳ hình phạt nào được áp dụng cho khách sạn của quý vị. Hướng dẫn về cách thực hiện việc này sẽ có trong email "Thông báo chính thức từ TripAdvisor".

Bài viết này có hữu ích không?