Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào tôi có thể báo cáo rằng khách sạn của mình đã đóng cửa?

Chúng tôi hiểu rằng, vì nhiều lý do, một số cơ sở kinh doanh có thể muốn xóa hồ sơ của họ. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ có thể xóa hồ sơ nếu cơ sở kinh doanh đó đã đóng cửa vĩnh viễn, do nhiệm vụ của chúng tôi là một nguồn thông tin toàn diện về du lịch.

Nếu nhà nghỉ của quý vị đã đóng cửa vĩnh viễn, vui lòng báo cáo cho biên tập viên của chúng tôi bằng cách làm theo những bước sau:

  1. Đăng nhập Trung tâm quản lý
  2. Nhấp vào liên kết “Quản lý trang TripAdvisor của quý vị”
  3. Dưới “Nhiệm vụ quản lý cơ sở kinh doanh”, nhấp “Báo cáo đóng cửa doanh nghiệp"
  4. Nhấp vào liên kết "Đóng hồ sơ của quý vị" trong ô "Trạng thái hồ sơ của quý vị"
  5. Điền thông tin bắt buộc và nhấn "Lưu"

Biên tập viên của chúng tôi sẽ cố gắng xác minh thay đổi này bằng cách tham khảo trang web chính thức hoặc sự hiện diện trên truyền thông xã hội của quý vị. Nếu chúng tôi không thể xác nhận được tình trạng đóng cửa thì yêu cầu của quý vị có thể không được chấp nhận.

Bài viết này có hữu ích không?
Được bảo trợ bởi Zendesk