Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào để báo cáo rằng khách sạn của tôi đã đóng cửa?

Chúng tôi hiểu rằng, vì nhiều lý do, một số cơ sở kinh doanh có thể muốn xóa hồ sơ của họ. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ có thể xóa hồ sơ nhà nghỉ nếu cơ sở kinh doanh đó đã đóng cửa vĩnh viễn, do sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp nguồn thông tin toàn diện về du lịch.

Nếu nhà nghỉ của quý vị đã đóng cửa vĩnh viễn, vui lòng báo cáo cho biên tập viên của chúng tôi bằng cách làm theo các bước sau.

  • Đăng nhập vào Trung tâm quản lý.
  • Từ thanh trên cùng, chọn “Quản lý hồ sơ”, rồi nhấp vào “Tên & mô tả”.
  • Nhấp vào “Hỗ trợ hồ sơ” trên menu bên trái.
  • Nhấp vào “Báo cáo đóng cửa” và thêm nhận xét.
  • Nhấp vào “Báo cáo đóng cửa” một lần nữa để gửi yêu cầu.

Biên tập viên của chúng tôi sẽ cố gắng xác minh thay đổi này bằng cách tham khảo trang web chính thức hoặc sự hiện diện trên truyền thông xã hội của quý vị và các đại lý du lịch. Nếu không thể xác nhận việc đóng cửa, yêu cầu của quý vị có thể không được chấp nhận. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị trong vòng 5 ngày làm việc.

Bài viết này có hữu ích không?