Trung tâm trợ giúp

Tôi có thể báo cáo rằng khách sạn của mình đã đóng cửa bằng cách nào?

Chúng tôi hiểu rằng, vì nhiều lý do, một số cơ sở kinh doanh có thể muốn xóa hồ sơ của họ. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ có thể xóa hồ sơ nếu cơ sở kinh doanh đó đã đóng cửa vĩnh viễn, do nhiệm vụ của chúng tôi là một nguồn thông tin toàn diện về du lịch.

Nếu nhà nghỉ của quý vị đã đóng cửa vĩnh viễn, vui lòng báo cáo cho biên tập viên của chúng tôi bằng cách làm theo các bước sau:

  1. Bấm vào liên kết 'Doanh nghiệp & Tài khoản của quý vị' ở góc trên cùng bên phải màn hình.
  2. Sau khi đã vào Trung tâm quản lý, di chuột qua 'Hồ sơ' ở thanh điều hướng trên cùng và chọn 'Sửa chi tiết doanh nghiệp' từ menu thả xuống
  3. Nhấp vào liên kết “Đóng hồ sơ của quý vị” màu xanh lam và điền vào thông tin bắt buộc

Biên tập viên của chúng tôi sẽ cố gắng xác minh thay đổi này bằng cách tham khảo trang web chính thức hoặc sự hiện diện của quý vị trên phương tiện truyền thông xã hội. Nếu chúng tôi không thể xác nhận được tình trạng đóng cửa thì yêu cầu của quý vị có thể không được chấp nhận.

Bài viết này có hữu ích không?