Trung tâm trợ giúp

Hai khách trong cùng một bữa tiệc đều viết đánh giá. Việc này có được phép không?

Theo nguyên tắc đánh giá của chúng tôi, mỗi người đánh giá chỉ được phép viết một đánh giá cho từng trải nghiệm ở một địa điểm cụ thể. Tuy nhiên, nhiều khách du lịch có chung trải nghiệm đều có quyền đánh giá trải nghiệm riêng của họ. Ví dụ: chúng tôi cho phép người chồng và người vợ hoặc một nhóm đi du lịch cùng nhau đăng đánh giá riêng về trải nghiệm của họ. 

Nếu quý vị cho rằng một đánh giá vi phạm nguyên tắc của chúng tôi, quý vị có thể cho chúng tôi biết bằng cách báo cáo cho người kiểm duyệt của chúng tôi.

Bài viết này có hữu ích không?