Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào để sửa hoặc xóa Phản hồi của ban quản lý?

Rất tiếc, quý vị không thể sửa Phản hồi của ban quản lý. Tuy nhiên, quý vị có thể xóa phản hồi rồi đăng lại một phản hồi mới thay thế. Để xóa Phản hồi của ban quản lý:

  1. Đăng nhập vào Trung tâm quản lý 
  2. Trong tab “Đánh giá” ở menu trên cùng, nhấp vào “Phản hồi đánh giá” 
  3. Chọn đánh giá với Phản hồi của ban quản lý mà quý vị muốn xóa 
  4. Trong "Phản hồi được đăng", nhấp vào "Xóa phản hồi" hoặc biểu tượng thùng rác

Xin lưu ý: Phản hồi của ban quản lý mà quý vị chọn sẽ bị xóa ngay lập tức, do đó quý vị có thể muốn sao chép và lưu văn bản trước khi nhấp vào biểu tượng thùng rác. Sau khi phản hồi đã bị xóa, quý vị có thể gửi phản hồi mới.

Bài viết này có hữu ích không?