Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào để tôi xem các hóa đơn và khoản thanh toán TripAdvisor của mình?

Quý vị dễ dàng xem và in các hóa đơn cùng lịch sử thanh toán và có thể hoàn tất trực tuyến qua Trung tâm quản lý. Cần nhớ rằng chỉ các chủ sở hữu thanh toán cho cơ sở kinh doanh mới có quyền truy cập các hóa đơn và thông tin thanh toán. Nếu quý vị là chủ sở hữu thanh toán cho cơ sở kinh doanh, chỉ cần làm theo những bước bên dưới để bắt đầu:

  1. Truy cập tripadvisor.com.vn/Owners để đăng nhập vào Trung tâm quản lý.
  2. Chọn cơ sở kinh doanh của quý vị.
  3. Di chuột qua menu "Trợ giúp & Cài đặt" ở đầu trang và nhấp vào "Lập hóa đơn và thanh toán".
  4. Để xem hoặc in một hóa đơn trước đây, hãy nhấp vào liên kết màu xanh lục dưới cột dán nhãn "Số hóa đơn".


Để biết mẹo về cập nhật thông tin thanh toán, vui lòng truy cập TripAdvisor Insights

Bài viết này có hữu ích không?