Trung tâm trợ giúp

Nguyên tắc niêm yết chuyến tham quan

Các chuyến tham quan phải đáp ứng Nguyên tắc niêm yết hoạt động giải trí của chúng tôi.

Nguyên tắc về hành trình cho chuyến tham quan

Chúng tôi yêu cầu mỗi công ty du lịch phải niêm yết một hành trình mẫu trên trang web chính thức của công ty.

Hành trình mẫu phải bao gồm:

  • thời gian tham quan
  • mô tả về những gì có trong chuyến tham quan
  • mô tả về những thắng cảnh/hoạt động trong chuyến tham quan
  • tên thành phố khởi hành của chuyến tham quan

Đại lý du lịch hoạt động như công ty điều hành du lịch

Chúng tôi không niêm yết một đại lý du lịch là công ty du lịch trừ khi đại lý đó cũng có giấy phép cho công ty điều hành du lịch do chính quyền hoặc bộ du lịch tại quốc gia nơi đại lý điều hành các chuyến tham quan cấp.

Nếu công ty không có giấy phép cho công ty điều hành du lịch HOẶC nếu quốc gia nơi công ty điều hành các chuyến tham quan không cấp loại giấy phép đó, chúng tôi sẽ xem xét một trong những nội dung sau:

  • Ảnh chụp xe hơi hoặc xe cho thấy logo của công ty được gắn vĩnh viễn vào chiếc xe. Tên chính thức của công ty phải rõ ràng, đầy đủ.

HOẶC

  • Ảnh chụp hướng dẫn viên du lịch của công ty trong khi hướng dẫn tham quan. Chúng tôi phải nhìn được logo của công ty du lịch trên quần áo hoặc huy hiệu trên người hướng dẫn viên du lịch trong khi hướng dẫn tham quan.   Ảnh của nhân viên làm việc tại văn phòng sẽ không được xem xét. Tên chính thức của công ty phải rõ ràng, đầy đủ.

Chuyến tham quan tự hướng dẫn

Chuyến tham quan tự hướng dẫn phải yêu cầu khách du lịch lấy hướng dẫn du lịch, bản đồ hoặc thiết bị từ một nhân viên.

Công ty đồng cấp (trải nghiệm với người dân địa phương)

Công ty đồng cấp điều hành các trang web kết nối khách du lịch với các hướng dẫn viên du lịch địa phương. Những hướng dẫn viên này có thể cung cấp các chuyến tham quan, lớp học hoặc nhiều trải nghiệm theo yêu cầu khác.

Một công ty đồng cấp có thể đủ điều kiện được niêm yết nếu đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:

  • Công ty đồng cấp phải là đơn vị chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng và không bán dịch vụ thay cho người khác. Trang web chính thức phải nêu rõ những trải nghiệm mà công ty cung cấp là duy nhất và do công ty trực tiếp thực hiện.
  • Công ty cung cấp các chuyến tham quan trong ngày và trải nghiệm tại thành phố mà họ muốn được niêm yết và thông tin này phải được đăng rõ ràng, nổi bật trên trang web chính thức.
  • Trang web chính thức bao gồm mô tả về các dịch vụ/hoạt động điển hình mà công ty cung cấp.
  • Trang web chính thức bao gồm chi tiết liên hệ để khách có thể sắp xếp cách thức trải nghiệm của mình và trải nghiệm này có thể được điều chỉnh tùy theo yêu cầu của từng khách hàng.

Nguyên tắc về địa chỉ cho chuyến tham quan

Nếu có một địa điểm đón khách cụ thể hoặc nhiều địa điểm đón khách, chúng tôi sẽ sử dụng địa chỉ đường phố nơi phần lớn chuyến tham quan bắt đầu.

Nếu không có địa điểm đón khách cụ thể hoặc nếu địa điểm đón khách/gặp gỡ chỉ được cung cấp sau khi đặt chỗ, chúng tôi sẽ KHÔNG niêm yết địa chỉ đường phố.

Chúng tôi KHÔNG niêm yết các công ty du lịch theo địa chỉ gửi thư hoặc địa chỉ văn phòng.

Nguyên tắc về thành phố cho chuyến tham quan

Tất cả các chuyến tham quan, kể cả các chuyến tham quan có thể điều chỉnh hoàn toàn: Chúng tôi yêu cầu phải đăng một hành trình mẫu trên trang web của công ty. Hành trình mẫu phải nêu rõ thành phố khởi hành cho phần lớn các chuyến tham quan của công ty.

Cùng một chuyến tham quan nhưng khởi hành ở các thành phố khác nhau: Nếu chuyến tham quan đón khách ở nhiều thành phố, chúng tôi sẽ sử dụng thành phố là điểm khởi hành chính.

Các chuyến tham quan khác nhau khởi hành ở các thành phố khác nhau: Để được niêm yết tại nhiều thành phố, một công ty du lịch phải cung cấp các chuyến tham quan là duy nhất đối với từng điểm/thành phố khởi hành.

Bài viết này có hữu ích không?