Trung tâm trợ giúp

Tại sao bị từ chối yêu cầu hồ sơ của tôi?

yêu cầu Hồ sơ bị từ chối vì một trong những lý do sau:

  • biên tập viên của chúng tôi không thể xác minh rằng địa điểm hoặc doanh nghiệp đáp ứng các nguyên tắc của chúng tôi. Đây là do thông tin không đầy đủ trực tuyến.
  • biên tập viên của chúng tôi xác định rằng địa điểm hoặc doanh nghiệp nhà KHÔNG đáp ứng các nguyên tắc của chúng tôi.

nguyên tắc của chúng tôi Đánh giá

Bài viết này có hữu ích không?