Trung tâm trợ giúp

Động vật chính sách của TripAdvisor là gì?

TripAdvisor KHÔNG niêm yết điểm du lịch ở đâu mục đích chính của doanh nghiệp bao gồm những gây hại hoặc giết về nguy cơ tuyệt chủng loài hoặc giam giữ các loài động vật.

TripAdvisor niêm yết điểm du lịch mà khách du lịch đến thành lý liên hệ với các loài nguy cơ tuyệt chủng hoặc giam giữ động vật hoang dã, nhưng chúng tôi KHÔNG bán vé đến các điểm du lịch.

chúng tôi tin rằng thông tin đánh giá giúp người tiêu dùng cân nhắc các tùy chọn du lịch của họ và giữ ngành du lịch có trách nhiệm cho những vấn đề về chất lượng, Dịch vụ khách hàng, và các vấn đề đạo Đức (chẳng hạn như cách loài động vật được xử lý).

Bài viết này có hữu ích không?