Trung tâm trợ giúp

TripAdvisor áp dụng chính sách về động vật như thế nào?

TripAdvisor KHÔNG niêm yết các điểm du lịch có mục đích kinh doanh chính bao gồm làm hại hoặc giết các loài có nguy cơ tuyệt chủng hoặc động vật bị bắt giữ.

TripAdvisor KHÔNG niêm yết điểm du lịch tường thuật trực tiếp cảnh cho động vật ăn nhằm mục đích giải trí.

TripAdvisor niêm yết điểm du lịch mà khách du lịch đến thành lý liên hệ với các loài nguy cơ tuyệt chủng hoặc giam giữ động vật hoang dã, nhưng chúng tôi KHÔNG bán vé đến các điểm du lịch.

chúng tôi tin rằng thông tin đánh giá giúp người tiêu dùng cân nhắc các tùy chọn du lịch của họ và giữ ngành du lịch có trách nhiệm cho những vấn đề về chất lượng, Dịch vụ khách hàng, và các vấn đề đạo Đức (chẳng hạn như cách loài động vật được xử lý).

Bài viết này có hữu ích không?