Trung tâm trợ giúp

Hồ sơ đã đóng cửa hoặc chuyển đi

  • Điều gì xảy ra nếu doanh nghiệp đóng cửa vĩnh viễn?

Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp, biên tập viên của chúng tôi có thể đưa ra các hành động khác nhau. Vì nhà hàng và điểm du lịch có xu hướng đóng và mở cửa lại khá thường xuyên nên chúng tôi sẽ gắn cờ cho các hồ sơ này là ĐÃ ĐÓNG CỬA. Hồ sơ nhà nghỉ đã đóng cửa sẽ được xóa khỏi trang web của chúng tôi.

Nếu hồ sơ tạm thời đóng cửa để cải tạo hoặc đóng cửa theo mùa, chúng tôi sẽ tiếp tục niêm yết hồ sơ đó trên trang web của mình và không đánh dấu hồ sơ là đã đóng cửa.

Nếu quý vị là đại diện doanh nghiệp, hãy xem thêm Tôi có thể làm gì nếu doanh nghiệp của tôi tạm thời đóng cửa hoặc không thể nhận đặt chỗ?

  • Điều gì xảy ra nếu địa điểm hoặc doanh nghiệp chuyển đến một địa chỉ mới?

Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp, biên tập viên của chúng tôi có thể đưa ra các hành động khác nhau. Nhà hàng và điểm du lịch thường di chuyển trong cùng một thành phố. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ cập nhật địa chỉ trên hồ sơ ban đầu. Nếu họ chuyển đến một thành phố khác, ngay cả khi địa điểm này nằm giáp ranh thành phố thì trải nghiệm của khách du lịch cũng sẽ bị ảnh hưởng, vì vậy chúng tôi sẽ đánh dấu hồ sơ ban đầu là ĐÃ DI CHUYỂN và tạo một hồ sơ mới cho địa chỉ mới.

Đối với nhà nghỉ, chúng tôi coi việc di dời là đóng cửa nên sẽ xóa hồ sơ ban đầu khỏi trang web và tạo hồ sơ mới cho địa chỉ mới.

  • Điều gì xảy ra nếu doanh nghiệp có tên mới mở tại địa chỉ của doanh nghiệp trước đây?

Điều này thường xảy ra với nhà hàng nhưng cũng có thể áp dụng cho các doanh nghiệp khác. Biên tập viên của chúng tôi sẽ đánh dấu hồ sơ ban đầu là ĐÃ ĐÓNG CỬA và tạo hồ sơ mới cho doanh nghiệp mới. Để cập nhật hồ sơ hiện có, chúng tôi phải xác minh được rằng doanh nghiệp này vẫn là doanh nghiệp cũ, chỉ đổi tên.Bài viết này có hữu ích không?