Trung tâm trợ giúp

Nguyên tắc về Tên người dùng/Hồ sơ

Chúng tôi trân trọng đóng góp của quý vị và khuyến khích quý vị tương tác với các khách du lịch khác! Chúng tôi cũng muốn đảm bảo rằng TripAdvisor là một nguồn an toàn và đáng tin cậy về lời khuyên và thông tin du lịch. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, chúng tôi yêu cầu quý vị tuân thủ Chính sách nội dung của TripAdvisor cùng với những quy tắc sau về tên người dùng và hồ sơ:

Nguyên gốc

Cấm tên người dùng vi phạm bất kỳ bản quyền, thương hiệu hoặc quyền sở hữu trí tuệ hợp pháp nào cũng như tên người dùng được tạo ra nhằm mục đích mạo danh.

 

Bài viết này có hữu ích không?