Trung tâm trợ giúp

Chính sách nội dung của TripAdvisor

Chúng tôi muốn nghe về các trải nghiệm du lịch của quý vị và trân trọng những đóng góp của quý vị cho trang web của chúng tôi! Chúng tôi cũng muốn đảm bảo rằng TripAdvisor là một nguồn an toàn và đáng tin cậy cho cộng đồng toàn cầu của chúng ta. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này và để chắc chắn nội dung của quý vị được đăng nhanh nhất có thể, vui lòng đảm bảo nội dung đó:

Phù hợp với gia đình

Để duy trì môi trường an toàn, phù hợp với gia đình, chúng tôi không cho phép ngôn từ tục tĩu hoặc thô tục trên trang web.  Chúng tôi sẽ xóa nội dung chứa nhận xét mang tính khiêu dâm, ngôn ngữ thể hiện thành kiến, đe dọa hoặc lăng mạ cá nhân. Bất kỳ nội dung nào mô tả hành vi tham gia trực tiếp hoặc ủng hộ hoạt động phạm pháp đều sẽ bị xóa. Nội dung chứa những mô tả mang tính hình ảnh rõ nét về tử vong, thương tật hoặc hoạt động phạm tội quá khích sẽ không được đăng. Chúng tôi chỉ đăng nội dung được gửi bởi khách du lịch từ 13 tuổi trở lên.

Nguyên gốc

Cung cấp cho chúng tôi lời khuyên và mẹo du lịch tốt nhất, chính xác nhất của quý vị— hãy đảm bảo nội dung đó là của quý vị! Không nên có tài liệu trích dẫn quá nhiều từ các nguồn khác. Bất kỳ nội dung nào lấy từ các trang web, người đánh giá, chủ sở hữu cơ sở kinh doanh, email hoặc tài liệu in khác đều sẽ bị xóa.

Phi thương mại     

Nội dung được đưa ra nhằm đổi lấy lợi ích cá nhân như quà tặng, dịch vụ hoặc tiền sẽ bị xóa.  Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối mọi URL vì bất kỳ lý do gì.

Có liên quan     

Vui lòng đảm bảo nội dung liên quan và hữu ích với khách du lịch. TripAdvisor không cho phép nội dung cổ xúy việc phân biệt cá nhân hoặc nhóm người dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, sở thích tình dục hay quốc tịch.  Nội dung khuyến khích tẩy chay hoặc bôi nhọ cơ sở kinh doanh sẽ bị xóa.

Tôn trọng quyền riêng tư  

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của quý vị và của những doanh nghiệp chúng tôi niêm yết. Chúng tôi muốn biết về trải nghiệm của quý vị nhưng vui lòng hãy giữ bí mật thông tin cá nhân hoặc thông tin độc quyền. Không cung cấp nội dung chứa thông tin tài chính cá nhân, bao gồm số thẻ tín dụng, số phần thưởng khách hàng thân thiết hoặc thông tin tài chính khác có thể bị xóa. Thông tin này bao gồm cả thông tin của người đánh giá và thông tin của những người khác.

Vui lòng không tiết lộ mã số hoặc mật khẩu cửa ra vào dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi cho phép đăng tên trên trang web của chúng tôi. Tên bao gồm họ của các nhân viên hoặc chủ sở hữu liên quan đến các cơ sở kinh doanh được niêm yết trên TripAdvisor.

Dễ đọc

Giúp các khách du lịch khác tận dụng tối đa nội dung của quý vị bằng cách sử dụng đúng bảng chữ cái đối với ngôn ngữ của quý vị và tránh sử dụng các bản dịch máy khiến đánh giá của quý vị khó đọc.

Được niêm yết bởi TripAdvisor

Nội dung phải liên quan trực tiếp đến cơ sở kinh doanh được gửi nội dung đó, vì thế hãy đảm bảo quý vị đang thêm nhận xét vào đúng hồ sơ trên TripAdvisor.  Nếu quý vị đăng nội dung về một hồ sơ cụ thể trên trang web của chúng tôi thì nội dung đó phải dành cho một nhà nghỉ, nhà hàng, điểm du lịch hoặc hãng hàng không đáp ứng các yêu cầu niêm yết của chúng tôi.

Để biết thêm nguyên tắc cụ thể áp dụng cho các loại nội dung khác nhau, vui lòng nhấp vào các liên kết sau:

Đánh giá

Ảnh/Video

Bài đăng trên diễn đàn

Hỏi & Đáp (H&Đ)

Chuyến đi

Liên kết

Thư

Tên người dùng/Hồ sơ

Phản hồi của ban quản lý


Bài viết này có hữu ích không?