Trung tâm trợ giúp

Nguyên tắc về Liên kết

Chúng tôi trân trọng đóng góp của quý vị và khuyến khích quý vị tương tác với các khách du lịch khác! Chúng tôi cũng muốn đảm bảo rằng TripAdvisor là một nguồn an toàn và đáng tin cậy về lời khuyên và thông tin du lịch. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, bất kỳ nhận xét nào quý vị nhập bằng liên kết của mình, cùng với bất kỳ nội dung nào nhập từ trang web hiển thị trên TripAdvisor, đều phải tuân thủ Chính sách nội dung của TripAdvisor và nguyên tắc sau:

Không thiên vị

Nếu là chủ doanh nghiệp hoặc đại diện kinh doanh, quý vị phải tiết lộ mối liên hệ của mình với doanh nghiệp.

 

 

Bài viết này có hữu ích không?