Tôi có cần xác nhận lại chuyến tham quan hay hoạt động của mình không?