Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào để theo dõi một ai đó?

Để theo dõi bạn bè, chuyên gia du lịch hoặc thương hiệu, hãy nhấp vào biểu tượng theo dõi ở phía bên phải bài đăng của họ trong bảng tin du lịch. Quý vị cũng có thể theo dõi một ai đó bằng cách truy cập hồ sơ của họ và nhấp vào nút theo dõi. Sau khi quý vị theo dõi một ai đó, bảng tin du lịch của quý vị sẽ có thêm nội dung họ chia sẻ.

Bài viết này có hữu ích không?